Retourneren

Voorwaarden retourneren

Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heeft u recht op bedenktijd.

Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk (of per email) aan Somultishop kenbaar te maken dat u een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren. Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen.

Somultishop vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht
voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij de  Multiwishlist BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot
de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Somultishop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel
dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Binnen 14 dagen na dit schriftelijk contact met  Multiwishlist BV, dient u het/de betreffende product(en) retour te zenden naar Somultishop.

Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat aan  Multiwishlist BVretourneren, conform de door Somultishop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij een retourzending naar  Multiwishlist BVbent u er zelf verantwoordelijk voor dat het product in goede staat en compleet bij  Multiwishlist BVaankomt.

Als u een product binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd heeft en voldaan heeft aan de retourneringsvoorwaarden, krijgt u het aankoopbedrag van dat product binnen 14 dagen na retourzending teruggestort op de rekening die ook bij het betalen is gebruikt. Als wij het artikel niet retour kunnen nemen, dan krijgt u daar een bericht met uitleg over.

Uitgesloten van retour en omruiling zijn

Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Showmodel artikelen

Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft  Multiwishlist BVhet recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.

Garantie

In het geval van een beschadigd, incompleet of defect product bij levering dient u middels dit formulier binnen 2 werkdagen na levering kenbaar te maken;

Bij beschadiging: Foto's van beschadiging, eventuele onderdelen nummers van beschadigde delen
Bij incompleet: Onderdelennummers van de missende delen
Bij defect: duidelijke omschrijving van het mankement

U dient  Multiwishlist BVten alle tijde in staat te stellen het probleem op te lossen door;

Het product om te ruilen; In dit geval ontvangt u een retourlabel waarmee u het product kosteloos kan terugsturen waarna  Multiwishlist BVu een nieuw product zal toezenden.
Missende delen na te zenden.
Creditering van aankoopbedrag na retourzending; Mochten bovenstaande oplossingen niet aangeboden kunnen worden door  Multiwishlist BVdan ontvangt u binnen 14 kalenderdagen na retourzending uw aankoopbedrag terug. Ook voor deze retourzending ontvangt u een retourlabel waarmee u het product kosteloos terugsturen.

Online aanmelden van uw retour

Om uw product(-en) online aan te melden als retour dient u onderstaande gegevens in te vullen.

Kosten retourzending:

In het geval van een beschadigd, incompleet of defect product bij levering is retourzending kostenloos
In het geval van herroepingsrecht zijn de retourkosten voor uw eigen rekening.

Let op, uw ordernummer is te vinden in de aankoopbevestiging die u per email heeft ontvangen.

 

Retourneren

Retour aanmelden