Garantie

In het geval van een beschadigd, incompleet of defect product bij levering dient u dit per email binnen 2 werkdagen na levering kenbaar te maken;

Bij beschadiging: Foto's van beschadiging, eventuele onderdelen nummers van beschadigde delen
Bij incompleet: Onderdelennummers van de missende delen
Bij defect: duidelijke omschrijving van het mankement

U dient Multiwishlist BV ten alle tijde in staat te stellen het probleem op te lossen door;

Het product om te ruilen; In dit geval ontvangt u een retourlabel waarmee u het product kosteloos kan terugsturen waarna Multiwishlist BVu een nieuw product zal toezenden.
Missende delen na te zenden.
Creditering van aankoopbedrag na retourzending; Mochten bovenstaande oplossingen niet aangeboden kunnen worden door Multiwishlist BVdan ontvangt u binnen 14 kalenderdagen na retourzending uw aankoopbedrag terug. Ook voor deze retourzending ontvangt u een retourlabel waarmee u het product kosteloos terugsturen.

Uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Multiwishlist BVhet recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.

Let op, uw ordernummer is te vinden in de aankoopbevestiging die u per email heeft ontvangen.

Klacht

Klacht aanmelden